Ο κόσμος σκηνή, ο βίος πάροδος.

Ήλθες, είδες, απήλθες